STRECHONA

STRECHONA

Obj. č. 246221991805810510

Zasychanie
na dotyk: 5 hod.
pretieranie: 10 hod.
Riedidlo
Synred S 6006, Synred S 6001 (na striekanie)
Popis produktu
je antikorózna alkydová polomatná až matná farba 2v1 (základný a vrchný náter v jednom) určená na kovové podklady ako je oceľ a zoxidovaný pozink. Používa sa prevažne na nové a renovačné nátery kovových plôch, dielcov a predmetov z kovu napr. strechy, ploty, brány, zábradlia, odkvapy, klampiarske konštrukcie a pod. Špeciálne živice a antikorózne pigmenty zaručujú odolnosť náteru voči vplyvom poveternostných podmienok a UV žiarenia.
Vlastnosti produktu
 • dlhodobá odolnosť náteru
 • rýchle zasychanie
 • na oceľ a pozinkovaný podklad
 • 2 v 1 vrchná aj základná farba v jednom
Bezpečnostné upozornenie
images/ghs/ghs02.png images/ghs/ghs07.png images/ghs/ghs08.png images/ghs/ghs09.png

H 226 Horľavá kvapalina a pary. H 315 Dráždi kožu. H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P 243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny. P 260 Nevdychujte pary/aerosóly. P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

farba syntetická antikorózna 2 v 1

STRECHONA

EAN: 8581101506070

je antikorózna alkydová polomatná až matná farba 2v1 (základný a vrchný náter v jednom) určená na kovové podklady ako je oceľ a zoxidovaný pozink. Používa sa prevažne na nové a renovačné nátery kovových plôch, dielcov a predmetov z kovu napr. strechy, ploty, brány, zábradlia, odkvapy, klampiarske konštrukcie a pod. Špeciálne živice a antikorózne pigmenty zaručujú odolnosť náteru voči vplyvom poveternostných podmienok a UV žiarenia.

2.0 L
30,30 €
4.0 L
52,90 €
Pridať do košíka
0,00
Doručujeme do prac. dní
Nakúpte ešte za 300.00 € a dopravu máte ZADARMO

Stav skladu

 • -
Spokojní zákazníci

Spokojní zákazníci

98% našich zákazníkov by odporučilo nákup v sieti U MALIARA

Vyrobené na Slovensku

Vyrobené na Slovensku

História výroby našich chemických produktov má už 140 rokov

Všetky výrobky skladom

Všetky výrobky skladom

Vyzdvihnite si tovar okamžite alebo doručujeme najneskôr v nasledujúci pracovný deň

Široká sieť predajní

Široká sieť predajní

14 predajní U MALIARA po celom Slovensku, kde vám vždy dobre poradíme

Predvoľby cookies

 • Vaše súkromie
 • Nevyhnutné cookies
 • Výkonnostné cookies
 • Funkčné cookies
 • Marketingové cookies
 • Údaje používateľa
 • Prispôsobená reklama